Facebook Twitter G+
DOĞRU ASANSÖR KULLANIMI

Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Belki de birçoğumuzun veya yakınının veya tanıdığının başına asansörle ilgili olumsuz ve unutulmayan bir olay gelmiştir. Fakat bunlar sadece dost meclislerinde dile getirilmiş ve belki de çözümü ve sebebi ile ilgili bir girişimde bulunulmamıştır. Güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda her sistemde olduğu gibi asansör sistemlerinde de proje aşamasından uygulamaya ve periyodik kontrollere kadar geçen süreçlerde vatandaşlarımızın dikkat etmesi ve uyması gereken kurallar vardır.Gelişen ve büyüyen şehirlerin çok katlı binalara ihtiyaç duyması ve bu tip binalara yönelmesi pek çok açıdan zaruri olmuştur ve tabiidir ki çok katlı binalar asansörün keşfi ile yapılmaya ve kullanılmaya başlamıştır.

Çağdaş ve planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan çok katlı binaların ve binalarda kullanılan asansörlerin önemi ve kullanımı da her geçen gün artmaktadır. Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı, gerekli denetimlerin yapılmamasından ve doğru kullanılmamasından dolayı asansör kazalarını da beraberinde getirmektedir. Her yıl ülkemizde bilgisizlikten dolayı yüzlerce asansör kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların önlenmesi asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması, bu kontroller sonucunda asansörlerde bulunan eksik ve hataların giderilmesi ve doğru kullanımının bilinmesi ile mümkündür. Ayrıca belediyelerimizin gerekli denetimleri yapması veya yaptırması gerekmektedir. Türkiye genelinde 17 il ve 27 ilçe belediyesindeki asansörleri Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası belediyeler ile yaptıkları protokoller çerçevesinde denetlemektedirler. Maalesef Konya‘mızda böyle bir durum söz konusu değildir. Türkiye genelinde de işletme halinde bulunan 160 bin asansörden 12.371 tanesi denetlenebilmiştir.

160 bin asansörün sadece 10 bini CE işaretlemesine sahiptir. Yılda yaklaşık 7-15 asansör imal edilmektedir. Yapılan denetimlerde asansörlerin yaklaşık %42.8 inin güvenlik açısından eksiklikler içerdiği, %23.2 sinin güvenlik açısından kesinlikle kullanılamaz durumda olduğu tespit edilmiştir. Standartlara uygun olan asansörlerin oranı ise yaklaşık olarak %34 dür. Türkiye genelindeki bu olumsuz tablo muhtemelen Konya‘daki işletmede bulunan asansörler için de geçerlidir, kim bilebilir ki denetlemeden?Asansörler, kaldırma ve iletme makinaları içinde son derece emniyetli bir taşıma aracı olmak zorundadır. İnsan sağlığı ve can güvenliğini doğrudan etkileyen ürün grupları içerisinde yer alması nedeniyle ülkemizde imalat ve satış aşamalarında zorunlu standartlar kapsamına alınmıştır. Ülkemizde ve AB ülkelerinde riskli ürün grubu listesinde yer alarak, CE işareti iliştirme zorunluluğu getirilmiştir. Teknolojinin getirdiği nimetlerden faydalanmak insanımızın en doğal hakkıdır.

Biz mühendislerin teknolojiyi geliştirme ve insanlığın hizmetine sunma gibi bir kutsal görevi vardır. Ama bu sunumdan sonra teknolojik kullanımların doğru yapılması ve külfetlerinden kurtulmak o teknolojileri kullananlara düşmektedir. Ülke ve toplum yararına olan, kendi meslek alanımıza giren her konuda, üzerimize düşen görev ve sorumluluk bilinci ile kentimize ve vatandaşımıza en iyiyi sunmak, Odamızın temel görevlerinden biridir. Bu sebeple bu önemli konuda "Asansörlerin kullanım kılavuzu" adı altında bir kitapçık yayınlanmış ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Bu kitapçık sayesinde oluşabilecek olan asansör kazalarının önüne geçilmesi en önemli hedefimizidir. Asansör kullanımından kaynaklanan kazaların hiç olmamasını diliyor, hazırlanan bu kitapçığın kentimize ve vatandaşlarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum. Y.Doç.Dr. Mete KALYONCU

Google Etiket: Konya Asansör, Asansör Tamiri, Asansör Bakımı, Asansör Onarımı, Asansör Montajı, Asansör Servisi, İnsan Asansörleri, Yük Asansörleri, Hidrolik Asansörler, Asansör Revizyon, Asansör Firmaları, Asansör Şirketleri, Asansör Kapısı, Asansör Makinaları, Asansör Kabini, Asansör Motorları, Asansör Parçaları, Selçuklu, Karatay, Meram, Konya

 

Konya Asansör, Asansör Tamiri, Asansör Bakımı, Asansör Onarımı, Asansör Montajı, Asansör Servisi, Yük Asansörleri, Hidrolik Asansörler, Asansör Firmaları, Asansör Şirketleri, Asansör Kapısı, Asansör Makinaları, Asansör Kabini, Asansör Motorları, konya